Weterynaria

       Weterynaria jest jednym z obszarów działania naszej firmy. Wielu lekarzy weterynarii  pragnąc rozszerzyć swoją ofertę wyposaża swój gabinet w aparat rentgenowski. Firma Merk Sp. z o.o. wspiera weterynarzy w uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności z użytkowaniem źródła promieniowanie jonizującego jakim jest aparat rentgenowski.

      Począwszy od projektu pracowni, poprzez przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wymaganej przez Państwową Agencję Atomistyki w trakcie odbioru aparatury rentgenowskiej, po codzienny nadzór na bezpieczeństwem radiologicznym zatrudnionego personelu oraz systematyczną kontrolę użytkowanych do wykonywania badań aparatów.

     Zakres naszych usług obejmuje:

– Wykonanie Projektu Pracowni Radiologicznej, wraz z projektem osłon stałych przed promieniowaniem rentgenowskim

– Pomiar mocy dawki wokół urządzenia radiologicznego udokumentowany Protokołem pomiarowym

– Okresowe kontrole urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące

– Przygotowanie oraz prowadzenie dokumentacji Systemu zarządzania jakości

– Szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa w pracy z promieniowaniem jonizującym

Close Menu