Zakres akredytacji naszego laboratorium obejmuje testy specjalistyczne wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej oraz w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC  17025:2018-2.

Testujemy:

– aparaty stomatologiczne

– aparaty ogólnodiagnostyczne

– aparaty fluoroskopowe

– monitory do prezentacji obrazów medycznych

     Nasi doświadczeni pracownicy wykonują testy profesjonalnie i sprawnie,w dogodnym dla klienta czasie, dzięki czemu wymagane ustawowo testy nie dezorganizują pracy pracowni.

Close Menu