Głównymi filarami dokumentacji systemu zarządzania jakością są:

procedury nadzoru nad dokumentacją i nadzoru nad zapisami oraz formularze niezbędne do prowadzenia zapisów;

– instrukcje obsługi urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych;

– procedury i instrukcje dotyczące sposobu wykonywania testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych przeprowadzanych przez jednostkę ochrony zdrowia we własnym zakresie;

– zapisy dotyczące wyników przeprowadzanych testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych oraz testów odbiorczych;

– informacje dotyczące kwalifikacji i szkoleń personelu;

– procedurę przeprowadzania klinicznych audytów wewnętrznych;

– zapisy dotyczące wyników klinicznych audytów wewnętrznych oraz podjętych działań korygujących i naprawczych;

– informacje dotyczące okresowych przeglądów systemu zarządzania jakością dokonywanych przez  kierownika jednostki ochrony zdrowia

-oraz wszystkie inne dokumenty, które dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowni, będą pomagały w zapewnieniu jakości, tj.  Księga Jakości.

 

 Księga Jakości to opis wdrożonego SZJ i mówi o:

– strukturze i podległości administracyjnej

– zakresie działalności klinicznej

– posiadanym i eksploatowanym wyposażeniu medycznym

– zakresie kompetencji personelu

– sposobie zapewnienia poufności informacji zawartych w dokumentacji medycznej.

 

Mimo, że prowadzenie dokumentacji systemowej nie zawsze napawa nas optymizmem, warto traktować ją nie tylko jako zło konieczne, ale również coś co pozwoli nam na świadczenie usług na jak najwyższym poziomie.

Usługi, które świadczymy dostosowane są do indywidualnych potrzeb oraz zakresu prac klienta, w związku z czym gwarantujemy, że  opracowana przez nas dokumentacja systemowa będzie nie tylko spełniała wymogi prawne, ale również Państwa, przez co będzie przejrzysta i łatwa w użyciu.

Close Menu