Stomatolog po wykonaniu zdjęcia rentgenowskiego decyduje o rodzaju leczenia jakie podejmie, dlatego wielu specjalistów rozwija swoją działalność i kupuje aparat rentgenowski. W zależności od potrzeb w klinice stomatologicznej może pojawić się nie tylko aparat rentgenowski do wewnątrzustnych zdjęć punktowych, ale również bardziej wyspecjalizowane urządzenia,przy pomocy których można wykonać badanie pantomograficzne, cefalometryczne, tomografię stomatologiczną i wiele wiele innych. Nasi pracownicy profesjonalnie doradzają klientom nie tylko rodzaj sprzętu, ale również przeszkolą z jego obsługi. 

      Wspieramy dentystów na każdym etapie, począwszy od projektu pracowni, poprzez przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wymaganej przez WSSE w trakcie odbioru aparatury rentgenowskiej, po codzienny nadzór na bezpieczeństwem radiologicznym zarówno  zatrudnionego personelu, jak i pacjentów oraz systematyczną kontrolę użytkowanych do wykonywania badań aparatów.

     Zakres naszych usług obejmuje:

Wykonanie Projektu Pracowni Radiologicznej, wraz z projektem osłon stałych przed promieniowaniem rentgenowskim

– Pomiar mocy dawki wokół urządzenia radiologicznego udokumentowany Protokołem pomiarowym

– Testy eksploatacyjne urządzeń radiologicznych, zarówno specjalistyczne i akceptacyjne, jak i podstawowe

– Przygotowanie oraz prowadzenie dokumentacji Systemu zarządzania jakością

– Szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa w pracy z promieniowaniem jonizującym

– Stały nadzór Inspektora Ochrony Radiologicznej, który wykonywać może również systematycznie testy podstawowe zainstalowanego aparatu.

Close Menu