Merk Sp. z o.o. sprawuje nadzór inspektorski w wielu działalnościach przemysłowych. Współpracujemy z firmami wykorzystującymi źródła promieniowania jonizującego do różnych celów. Aparaty rentgenowskie służą między innymi do prześwietlania puszek i płytek układów scalonych, analizują skład materiałów budowlanych oraz służą do sterylizacji. Zastosowań promieniowania jest całe mnóstwo. Nasi Inspektorzy Ochrony Radiologicznej posiadają uprawnienia typu IOR-3 (obejmują one uprawnienia IOR-1), co umożliwia im sprawowanie funkcji w każdej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące (wyjątkiem jest elektrownia jądrowa, w której nadzór sprawują inspektorzy IOR-2).

     Zakres naszych usług obejmuje:

Wykonanie Projektu Pracowni Radiologicznej, wraz z projektem osłon stałych przed promieniowaniem rentgenowskim

– Pomiar mocy dawki wokół urządzenia radiologicznego udokumentowany Protokołem pomiarowym

– Testy potwierdzające prawidłowość działania użytkowanego urządzenia

– Przygotowanie oraz prowadzenie dokumentacji Systemu zarządzania jakością

– Stały nadzór Inspektora Ochrony Radiologicznej

– Szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa w pracy z promieniowaniem jonizującym

Close Menu