Laboratorium badawcze stanowi podstawę naszej działalności. Wykonujemy szereg różnych pomiarów, od testów urządzeń z zainstalowanych źródłem promieniowania, po pomiary mocy dawki w środowisku i na stanowisku pracy.

          W zakres usług naszego laboratorium wchodzą:

TESTY SPECJALISTYCZNE …więcej

– Testy akceptacyjne -wykonywane po zainstalowaniu aparatu do celów medycznych

– Testy podstawowe -wykonywane systematycznie na urządzeniach rentgenowskich użytkowanych dla celów medycznych, najczęściej raz w miesiącu

– Pomiary sprawności i poprawności działania aparatury wykorzystywanej do celów pozamedycznych, w których producent zaleca wykonywanie regularnych pomiarów 

– POMIAR MOCY DAWKI -zarówno w środowisku pracy urządzenia, jak i na stanowisku pracy. Pomiary takie wykonuje się wszędzie gdzie pracuje urządzenie z zainstalowanym źródłem promieniowania. W zależności od poziomu osłonności i rodzaju urządzenia, różny jest harmonogram wykonywania takich pomiarów

          Praca jest naszą pasją, a wraz z dużym doświadczeniem jakie posiadamy stanowi bardzo dobry fundament dla podejmowania nowych wyzwań i zadań. Współpracujemy w tworzeniu projektów i poszukiwaniu innowacyjnych metod nie tylko diagnostyki i terapii w medycynie, ale również w działalnościach pozamedycznych.

Close Menu